Det börjar dra ihop sig med ombyggnaden av garagen. Orsaken till ombyggnaden är att armeringen i taket har börjat rosta och måste åtgärdas innan något allvarligare inträffar. För att komma åt armeringen ska fem centimeter av betongen bilas bort och sedan ska betongtaket återställas. Betongen bilas bort med en jetstråle av vatten och sedan läggs två lager av sprutbetong i taket. Samtidigt som betongen bilas bort tas också skivorna av träull bort. Även garagens väggar kommer att omfattas av arbetet. När jobbet är klart har garagen fått en ny fräsch och vit insida. Arbetet beräknas ta fem månader och ombyggnaden sker i ett garage i taget. Under den här tiden måste alla bilar ställas upp på andra platser på området. Kölistan till p-platserna utomhus stängs under den här tiden och några bilar kan få plats på tomma p-platser. Vi stänger också gästparkeringen för att få plats med bilar även där. De bilar som inte får plats på parkeringen kan ställas upp inne på området. Utöver de bilar som har plats i garagen måste även de som har p-platser närmast garagen ställa sina bilar på annat håll eftersom det kommer att damma och yra betong. Även de som står uppe på garagetaket omfattas av ombyggnaden. Av säkerhetsskäl kan det inte stå bilar på taket under tiden som vattenbilningen sker och den beräknas pågå under tio dagar i varje garage. Risken är att det kan finnas en spricka i betongen och att vattenjetstrålen går igenom taket och då skulle en bil inte vara så mycket till bil efteråt. Alla som berörs av ombyggnaden kommer att få utförliga instruktioner om vad som ska göras med bilar och vad man ska göra med alla pryttlar och däck som finns lagrade i garagen. Det är ett givet tillfälle att fundera på var de sakerna ska förvaras sedan. I fortsättningen blir det inte tillåtet att ha brännbara saker i garaget och dit hör däck, flaskor med olja och spolarvätska till exempel. Ombyggnaden beräknas starta andra veckan i mars. Kostnaden uppgår till 998 400 kronor per garage, totalt 2 995 200 kronor och det här ska klaras med de pengar föreningen har. Det blir alltså inga nya lån. Varför ska föreningen betala det här, kanske någon funderar på. Är det inte statens skyddsrum som vi använder som garage? Det finns en lag som reglerar allt om skyddsrum och enligt den är det fastighetsägaren och den som nyttjar skyddsrummet som har ansvaret för att underhålla skyddsrummet. Gör man inte det ordentligt kan föreningens företrädare dömas till böter eller i allvarliga fall till fängelse och det vill vi inte. Mer information kommer inom kort.

Comments are closed.

Post Navigation