Mer nyheter om ombyggnaden av garaget.

Arbetet startar 16 mars i garage 47. Arbetet beräknas pågå i sju veckor och sedan följer nästa garage. Det betyder att alla som står i garage 47 plus de som står ovanför garaget på parkeringsdäcket blir husvilla under en här tiden. Vi kommer att göra två tillfälliga parkeringsplatser på gräsmattan bakom parkeringsgaraget där det idag ligger en liten lekplats plus på gräsmattan utanför hus 37. De nya p-platserna byggs genom att en kraftig duk läggs ut och ovanpå det ett 30 centimeter lager med grus. När garageombyggnaden sedan är klar tas gruset bort liksom duken. De här två platserna är 307 kvm stora. Dessutom kommer gästparkeringen att stängas av och här får nio bilar plats.

Även de som har p-plats närmast garageportarna måste flytta bilarna. Varje ägare av en bil som måste flyttas kommer att få en lapp i brevlådan där det står vad man behöver göra.

Det är även fortsättningsvis parkeringsförbud inne på området och det blir inte tillåtet att ställa bilen på gräsmattorna inne bland husen eller framför entréerna.

Det är inte bara bilarna som behöver flytta på sig. Även alla lösa föremål i garagen måsta flyttas ut, däck, hyllor och allt annat. Det här är den första etappen på ombyggnaden av garaget som beräknas vara klar i mitten av september.

Sedan ska utsidan målas om men när det sker bestäms senare. En firma håller på att skissa på ett tak över parkeringsdäcket och om det visar sig vara genomförbart betyder det att de som parkerar där får ett bättre skydd mot vädrets makter. I ett senare skede kommer vi också att begära in offerter på solceller på det nya taket. Ett tak och solceller lär dock bli aktuellt först nästa år. Vi får betala ombyggnaden av garagen först.

Comments are closed.

Post Navigation