Vår förening har haft ett avtal med HSB Värmland om en förvaltartjänst. Det innebär att en förvaltare utfört vissa tjänster som behöver göras på vårt område. Kollar så allt står rätt till och om inte så rings hantverkare in. Vid en genomgång visar det sig att en stor del av de här arbetsuppgifterna utförts av vicevärdsparet, Ingela Agneblad och undertecknad Björn Hallin. Det som förvaltaren hjälpt till med kan i fortsättningen till största delen skötas av oss själva. Styrelsen har därför beslutat att säga upp förvaltaravtalet vilket kostar 260 375 kronor per år. Avtalet upphör 31 mars i år. Styrelsen har tidigare sagt upp energisparavtalet med HSB Värmland vilket kostade knappt 60 000 kronor. Orsaken till den uppsägningen var att avtalet kostade mer än vad det sparade åt oss.

Comments are closed.

Post Navigation