Föreningen har ett avtal med HSB Värmland om ekonomisk förvaltning som kostar 250 000 kronor per år. Avtalet sades upp för ett halvår sedan och löper fram till 31 mars i år. Styrelsen har nu beslutat att sköta de här sysslorna själva med hjälp av Eva Johansson som ingår i styrelsen. Eva har arbetat med ekonomisk förvaltning i 20 år. Genom det här arrangemanget spar föreningen 150 000 kronor per år. Vi har tidigare sagt upp förvaltaravtalet och spar där 260 000 kronor och tillsammans innebär detta en besparing på tillsammans 410 000 kronor per år. Det är flera föreningar i karlstadsområdet som liksom vi sett över de avtal som finns vilket innebär kostnadsbesparingar. Vår förening har även sagt upp avtalet om fastighetsskötsel som vi har med HSB Värmland. Det avtalet kostar oss 1 285 569 kronor per år och löper året ut. Vi kommer under året att begära in offerter från flera leverantörer och se om vi kan spara mer pengar. Ett förslag är att bryta ut städningen ur avtalet och begära in offerter på det separat. Flera medlemmar har uttryckt missnöje med den nuvarande städningen.

Comments are closed.

Post Navigation