Varför får vi inte längre förvara våra däck i garagen liksom lite brandfarliga vätskor efter den pågående renoveringen?

Det är en fråga som dykt upp. Det är inget nytt påbud. Det regleras med en lag från 2004 och fastighetsägaren, i det här fallet föreningen, har ansvar för att brandsäkerheten följs. Det är till exempel förbjudet att förvara brandfarliga vätskor i till exempel vårt garage. Det enda undantaget är enstaka flaskor som då måste förvaras i låsta skåp så ingen obehörig kan komma åt dem. Däck brinner ganska rejält och vårt garage skulle rökfyllas tämligen snabbt vilket skulle försvåra släckningsarbetet. Det är en orsak till att det enligt bestämmelserna i den här lagen och tillämpningen av lagen som formulerats av MSB inte är tillåtet att förvara något annat än bilar i ett garage med undantag för enstaka flaskor som förvaras inlåsta i ett skåp.

Det här skulle ha varit åtgärdat från föreningens sida för många år sedan. När de första diskussionerna startade om ombyggnaden av vårt skyddsrum väckte det, som man säger, en viss förvåning, att det såg ut som det gjorde i garagen. I de diskussionerna deltog representanter för MSB, folk med erfarenhet från andra bostadsrättsförening samt andra sakkunniga. Men nu ska det bli ordning på torpet.

Comments are closed.

Post Navigation