Ombyggnaden av garagen håller sig inom budget trots att det tillkommit en rad utgifter. Skyddsrummet har visat sig vara i sämre skick än vad vi trodde men trots att vissa saker blivit dyrare har andra blivit billigare varför slutresultatet landar på runt 3 milj kr vilket var budgeterat. I den summan ingår också målningen på garagens utsida vilket inte var medräknat från början. Garagen får ny ventilation. Värmepumpar sätts in som ersätter de elektriska värmefläktar som fanns tidigare. De ska dock vara kvar reserv. De nya värmepumparna ger en lägre uppvärmningskostnad. Förslag finns på att bygga ett tak med solceller över parkeringsdäcket. Föreningen ska lämna in en ansökan om bygglov och om det beviljas tar vi ställning till hur vi går vidare och alla medlemmar kommer att få ge sin syn på saken. Taket innebär att vi slipper snöskottningen på parkeringsdäcket och vi slipper även lägga ny asfalt. Vi undersöker även möjligheten att ha kameraövervakning på parkeringsdäcket. Solcellerna beräknas sänka föreningens elkostnader med 35 procent. Det gäller elen för utomhusbelysningen, tvättstugorna, trappbelysningen med mera. Alltså inte elen i lägenheterna

Comments are closed.

Post Navigation