Efter många turer hit och dit är det nu klart att våra balkongtak byggs om. Det gäller balkongtaken under terrassvåningarna. Själva takets infästning mot husfasaden har blivit dålig på sina håll vilket medfört att det runnit in vatten på några balkonger. De här problemen kommer att bli värre med åren och därför har beslutet tagits om att bygga om samtliga balkongtak på en och samma gång istället för att åtgärda taken när problemen uppstår. Det lär bli betydligt dyrare samtidigt som husfasaden riskerar att skadas.

Om allt går som beräknat startar arbetet den 30 november med hus 25 och hus 31. Sedan görs ett uppehåll under julen och sedan fortsätter man med resten av husen. I vilken ordning det sker och vilka datum återkommer entreprenören Wermlands Husplåt till efter nyår.

1,6 miljoner kronor kostar kalaset vilket gör 23 529 kronor per balkongtak. För de pengarna får vi en ny beläggning på balkongtaken med takpapp som dras upp mot fasaden. De nuvarande hängrännorna byts ut eftersom de i de flesta fall lutar åt fel håll, något som inte åtgärdades när avrinningen från balkongtaken byggdes om för ett tiotal år sedan. Det har i flera fall inneburit att regnvattnet, istället för att rinna bort i takrännorna, runnit in på balkongerna. Till allt detta kommer en hel del andra arbeten av mindre omfattning.

Comments are closed.

Post Navigation