Styrelsen har fastställt budgeten för 2021. Ekonomin ser fortsatt god ut och det innebär att avgiften till föreningen blir oförändrad liksom hyrorna för parkeringsplatserna och garagen. Samtidigt antog styrelsen en underhållsplan för de kommande åren och den kännetecknas av en viss försiktighet. Det som vi har framför oss är bygget av tak över parkeringsdäcket och att vi sätter solpaneler på taket. Det innebär att utgifterna för elen kan minskas och att de som parkerar på taket slipper skotta snö. Tanken är också att kameraövervaka parkeringsdäcket och om det går även parkeringarna nedanför ut mot Tolvmansgatan. Våra hissar har lite ålderskrämpor och därför har styrelsen börjat titta på om vi ska modernisera hissarna eller skaffa nya. Problemet är att hissarna lappats och lagats under föreningens drygt 40-åriga historia och vissa delar i hissarna är drygt 40 år gamla och andra delar är lite nyare. Samtidigt börjar det bli svårt att få tag i reservdelar till de äldsta delarna i hissarna. I mars tar styrelsen ställning till hur vi ska göra och vad som blir bäst ekonomiskt sett. Under förra året kostade hissarna drygt 330 000 kronor i reparationer och underhåll.

Comments are closed.

Post Navigation