Karlstads Energi kommer att byta ut elskåpen som står utanför några av våra hus. Under tiden arbetet pågår kommer strömmen att brytas mellan klockan 9-12 utom de tre sista husen, se nedan. Det betyder att det blir mörkt i lägenheterna, hissen går inte att använda och allt annat som går på ström fungerar inte. Det går inte att titta på tv, datorerna måste stängas av i god tid med mera. Något som däremot kommer att fungera är taggsystemet så att man kommer in i husen genom entrédörrarna. Det systemet går på batteri under tiden strömmen är borta.

Arbetet kommer att starta tisdag 9 februari och omfatta hus 9, 11, 13 och 15.

Onsdag 10 februari för hus 17, 19,21

Torsdag 11 februari för hus 3, 5 och 7.

Fredag 12 februari för hus 1, 27 och 29

Tisdag 16 februari för hus 23, 25, 31 och 33 under tiden 9-12 och hus 35, 37 och 39 mellan klockan 13-15.30.

Alla kommer även att få en lapp i brevlådan med tider för arbetet.

Comments are closed.

Post Navigation