Vad står det egentligen i fakturan om elförbrukningen som damp ner i brevlådan? Här kommer en liten förklaring: Under ordet benämning står det en rad som börjar med mätarställn. Sedan står det 200301. Det betyder 1 mars 2020. Det är det datum som mätarställningen börjar på. Sedan står det några siffror som är detsamma som mätarställningen den 1 mars. Sedan kommer en ny datumrad – 201231. Det är detsamma som 31 december 2020. Sedan kommer fler siffror som är detsamma som mätarställningen den 31 december. Vi tar som exempel – mätarställningen den 1 mars var 44 695 och den 31 december 46 956. Om man tar den högre siffran och minskar med den lägre får man fram elförbrukningen 1 mars till 31 december. I det här fallet blir det 2 261 vilket ska tydas som 2 261 kWh (kilowattimme). Under året har föreningen lagt på en preliminär elavgift på 150 kronor under tre månader och 250 kronor under tre månader, tillsammans blir det 1 200 kronor. Om man tar förbrukningen på 2 261 kWh i exemplet och multiplicerar det med 1.20 kronor får man 2 713,20 kronor. Räkna bort den preliminära avgiften på 1 200 kronor och kvar blir då 1 513,20 vilket är den summa som ska betalas. Summan kan slå på några tioöringar eftersom beloppet utjämnas till hela krontal. Någon kanske tycker att 1.20 kr per kilowatttimme är dyrt. Så här fördelas beloppet vi betalar: BRF Hagaborg har tecknat ett avtal om bundet pris med Karlstads Energi.

Priset är 36,20 öre/kWh (exkl moms) för avtalsperioden 2021-01-01 – 2023-12-31. Energiskatt är lika för alla elkonsumenter. Energiskatt år 2021 = 35,60 öre/kWh (exkl moms) Elnäts fasta avgift baseras på anläggningens/mätarens säkringsstorlek. Utöver det debiteras dels en överföringsavgift som år 2021 är 6,00 öre/kWh (exkl moms) Dels en effektavgift och vintertid en högbelastningsavgift. Avgifterna baseras på månadens effektuttag och varierar både från månad till månad, och dessutom varierar varje anläggnings förbrukning och likaså effektuttag.

Själva avgiften för elen är alltså ganska liten men de fasta avgifterna, skatter och moms desto större.

Föreningen håller på att byta leverantör av elavläsningen. I fortsättningen ska elförbrukningen hamna på de ordinarie månadsavierna. Det blir alltså inga preliminära avgifter i fortsättningen. En annan nyhet är att vi får en portal där man via datorn eller mobilen kan följa sin elförbrukning. Den som är våldsamt intresserad och kanske för statistik kan följa förbrukningen timme för timme.

Till sist. Ni som inte fått någon faktura för elen. Var inte ledsna. Det betyder bara att ni gjort av med för lite el och kommer att få pengar tillbaka.

Comments are closed.

Post Navigation