MSB som bestämmer allt om skyddsrummet har meddelat att det inte får växa något som kan påverka skyddsrummet och dit räknas gröna växter vars rötter inte är bra för betongkolossen. Så nu ska det gröna tas bort och det kan föreningen inte göra något åt. Det har också visat sig att det uppstått ett hål utanför en av garageportarna och varför det blivit så ska nu utredas. Frågan är vart gruset och sanden tar vägen. Förhoppningsvis är det bara att fylla på med något spadtag grus och en asfaltsklick. Upplysningsvis kan nämnas att det är MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som bestämmer allt kring skyddsrummet men det är föreningen som har ansvaret för underhållet.

Comments are closed.

Post Navigation