I höst kommer föreningens 17 hus att genomgå fasadtätning. Tätningslisterna mellan husblocken har släppt på vissa delar och nya tätningar ska göras. Fasadtätningen ligger med i underhållsplanen.

Eskilstuna Byggfog är ansvarig entreprenör.
Arbetet beräknas ta ca 17-18 veckor med start v.33, måndagen den 12 augusti. Arbetet kommer att utföras av två (ibland tre) personer. 
De kommer att arbeta måndag-torsdag 07:00-19:00. Det kommer att bli en del störningsjobb pga slipning. Arbete som kan uppfattas som störande utförs inte mellan 07:00-07:30 och 18:30-19:00.

Åtgärder som behöver vidtas av dig som lägenhetsinnehavare inför starten av fasadtätningen
All växtlighet som finns intill fasaderna måste tas bort. Det ska vara fritt 1 m ut från huskroppen.
Den växtlighet som inte har tagits bort av respektive lägenhetsinnehavare i markplan – senast den 15 juli – kommer föreningen att anlita en entreprenör för att ta bort. En kostnad för detta kan komma att debiteras er.
Altanerna kan dock fortsatt ha växtlighet längs med långsidan av altanen.
Häckar och annan växtlighet får inte överstiga 2 m. Det åligger respektive ägare att följa denna regel. 

I fortsättningen kommer det inte att vara tillåtet att plantera växter intill husväggen. Det kommer att läggas plattor eller sås gräsmatta intill huskroppen när arbetet med fasadtätningen är klart.

Detta är ett stort, omfattande och kostsamt arbete som föreningen genomför för att våra hus ska bli täta och därmed eliminera risken för fuktskador. När fasadtätningen är slutförd hoppas vi kunna genomföra fasadtvätt.

Vi hoppas att ni har förståelse och överseende med eventuellt störningsarbete som uppkommer i samband med fasadtätningen.  

Styrelsen

OVK/Ventilation

Föreningen är skyldig att vart 6:e år göra en kontroll av ventilationssystemet/ OVK. Planerat till september -24.

Inga mekaniska fläktar tillåts till föreningens ventilationskanaler. Kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna men de får inte anslutas till ventilationssystemet. Om det görs en installation av kolfilterfläkt ska det göras en ny inmätning och justering av ventilationen i huset och som betalas av lägenhetsinnehavaren.

Parkeringsautomaten

APCOA kommer inom kort att ta bort parkeringsautomaten som står intill besöksparkeringarna. Den ersätts med mobilbetalning, ny skyltning sätts upp.

Utegrill

Föreningen köper in en grill som i väntan på den tilltänkta grillplatsen tillfälligt placeras i anslutning till boulebanan.

Sop-pösen som minskar plasten i restavfallet

Karlstad energi arbetar för att minska plasten i restavfallet. En lokalt producerad soppåse har lanserats i Värmland. Genom att välja sop-pösen medverkar du till att minska plasten i restavfallet säger Karlstad Energi.

Är du intresserad av hur denna soppåse ser ut och fungerar, kom förbi vicevärdskontoret. Föreningen har köpt in ett begränsat antal och du är välkommen att hämta en om du vill. Gäller så länge det finns påsar kvar.  Annars finns de att köpa på COOP Välsviken.

Fågelholkar

Föreningen köper in några fågelholkar till området efter förslag från medlem. Lars R och vicevärden sätter upp några stycken. Tack!

Planerade projekt

Planerade projekt med tidsplan inom kort.

Trots snön som föll, blåst och kallt, så är våren på väg, forsythian blommar och magnolian står i knopp.

Vårstädning

Riksbyggen har vårstädning av utemiljön under april månad.

Container för trädgårdsavfall

För städning av uteplatser, balkonger och terrasser kommer en container att vara uppsatt på området fredag 3 maj t o m söndag 5 maj.

Utemöbler

Våra soffor och bord kommer att målas om inför säsongen.

Odlingslådor

Vi kommer att ha 40 odlingslådor med glada odlare, en ökning med 11 lådor från förra året. Ett trevligt inslag i vårt område.

Lekpark

Den lilla ”lekparken” som finns mellan hus 23/25/31 tas bort. De lekredskap som finns där idag är gamla och används nästan aldrig. Någon ny lekpark är inte planerad. Kommunen har en lekpark bakom ungdomsgården, gula huset.

Stenar

De allra flesta stenarna som finns på gräsmattorna kommer att tas bort. Men ingen parkering på gräsmattorna och tänk på hastigheten 10 km/h inne på området.

Årsmöte

Boka in årsmötet som hålls på Gustaf Fröding 2024-05-28.

Årsredovisningen är klar och kommer inom kort att finnas uppladdad på hemsidan här. Kallelse med tillhörande dagordning till årsmötet kommer senare.

Styrelsen

Föreningen har köpt in en defibrillator/hjärtstartare.
Den finns placerad på Tolvmansgatan 27, tvättstugan/bastun/övernattningsrummet, – i entrén tar du dörren till höger. 

Den hjärtstartare som föreningen har köpt in används till vuxna personer eller barn över 25 kg/8år.

Varje år inträffar ca 10.000 hjärtstopp, 65% av dessa sker i hemmet.

Filmen nedan ger information om HLR (hjärt- och lungräddning) och hur man använder en hjärtstartare.

Om du inte ser videoklippet, klicka här.

Brandvarnare kan bli för gamla.
Ni kommer att erbjudas en ny brandvarnare med ett 10-årigt batteri. Vi tror det är ganska länge sedan de flesta av våra nuvarande brandvarnarna sattes upp. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en brandvarnare i alla lägenheter, och lägenhetsinnehavaren ansvarar för kontroll av batteriet.

Vem kommer och byter din brandvarnare?
Det gör Anders, vår vicevärd, han kommer och byter ut brandvarnaren hos er. Samtidigt som han gör det ser vi gärna att han får göra en kontroll av era fönster. Det är många som har krakelerat. Små sprickor längst ner på fönstret, och särskilt utsatta har fönster varit som ligger i söder. På detta sätt får vi en bra uppfattning om hur många fönster det kan gälla, när Mockfjärd kommer för att åtgärda detta. Det är garantiärende.

Vicevärden kommer oanmäld när han har vägarna förbi ert hus och kanske har andra ärenden där. Det är vår målsättning att detta arbete ska vara klart till semestern.
Vi tror att de flesta av er vet vem Anders är – det finns en bild på Anders i anslagstavlan vid entrén. Släpp inte in några obehöriga.

Vi vill poängtera att vi inte ger tillstånd till hantverkare att komma o byta diverse saker eller besiktiga i er lägenhet utan överenskommelse med er.

Felanmälan
Var gör jag felanmälan?
Akuta ärenden anmäls till Riksbyggen.
Övriga ärenden anmäls till vicevärden på mejl vicevard@brfhagaborg.se eller på felanmalan@brfhagaborg.se

Ärenden som inte är akuta och som ni anmäler till Riksbyggen är en överenskommelse mellan er lägenhetsinnehavare och Riksbyggen, och kommer att faktureras er.

Styrelsen

Med anledning av det som sades på Folk & Försvars rikskonferens i Sälen tidigare i år, om det säkerhetspolitiska läget och vår beredskap, vill vi ge er kort information och tips på bra länkar där ni kan läsa mer om detta.
Vi vill poängtera att risken för ett militärt angrepp mot Sverige bedöms som låg. Källa: Försvarsmakten.

Egen krisberedskap, även kallat hemberedskap
I händelse av en kris, som t ex ett längre strömavbrott eller liknande kan det vara bra om vi har tänkt igenom vår egen beredskap. Du rekommenderas därför att se över hur du kan säkerställa tillgång till vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under några dagar.

Mer information i broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Föreningens skyddsrum
Brf Hagaborg har tre stycken skyddsrum som idag används som garage. Det finns totalt 840 platser. Vi använder skyddsrummen på ett sådant sätt att de kan ställas iordning inom 48 timmar vid höjd beredskap.
Mer information om skyddsrum hittar du på MSBs hemsida, www.msb.se

MSB broschyr Om krisen eller kriget kommer
Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut till samtliga hushåll för några år sedan. Du kan beställa och/eller läsa den på: https:// www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget- kommer/

Föreningen har beställt hem ett antal ex av broschyren som går bra att hämta på vicevärdskontoret. Du kan också skriva till styrelsen@brfhagaborg.se så lägger vi ett ex av broschyren i ditt postfack.

Styrelsen

Länkar och mer information: (Var källkritisk!)
MSB.se
Broschyren: Om krisen eller kriget kommer
krisinformation.se
brfhagaborg.se, Se externa länkar: Skyddsrum/Beredskap

Du kan visa/ladda ner det här informationsbladet här: Info-skyddsrum-jan-24-med-QR-koder

Akut modernisering av hiss TG11

Hissen på TG11 fungerar inte. Delar är beställda och arbetet har påbörjats. I nuläget görs inget åt hisskorgen. Nordisk Hiss utför arbetet.

Våra ekonomibyggnader

Vad vill du ska inrymmas i våra ekonomibyggnader. Förslag lämnas på mejl till styrelsen@brfhagaborg.se. Ex tvättstuga, samlingsrum mm.

Hemsorterat

Från den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsavfallet från producenterna. Från den 1 januari 2027 ska all insamling av förpackningar ske fastighetsnära. Vi på Hagaborg har redan insamling av förpackningar. För detta får vi ett reducerat prisavdrag för papper, plast, glas och metall. Totalt ger det oss 148:- kronor/lgh vilket motsvarar totalt 42.328:-/år.

Det är viktigt att vi sorterar rätt och det som inte kan lämnas i vårt avfallsrum får du själv transportera till någon av kommunens återvinningsstationer. Sorteringsstöd kan du få via App Kasta rätt.

Vicevärdskontoret har julstängt
26 december har vi stängt. Öppet igen tisdagen den 9 januari kl 17.00-18.00.

Vi önskar alla
En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Styrelsen och vicevärden

Tack alla ni medlemmar som deltog på informationsmötet. Trevligt att så
många kunde komma.

Här kommer en kort sammanfattning till alla om vad som sades.

Utöver de ca 75 medlemmarna som deltog representerades styrelsen av Inger
Mörk Gerlesdotter ordförande, Pernilla Ågren sekreterare, Ulla Björn och
Carina Rhöse introduktion och utbildning, Jarl Stiernstedt och Per-Ove
Eriksson ledamöter, Mats Eriksson HSB-ledamot, och Riksbyggens tekniska
förvaltare Mikael Jansson.

Agenda:

 • Från budgetmötet, avgiftshöjningar
 • Nya medlemmar, information
 • Breddning av parkeringsplatser
 • Grillplats
 • Säkerhetsdörrar
 • Frågor & svar

Klicka på pilarna i bilden nedan för att bläddra i presentationen. Alternativt klicka här för att öppna upp presentationen i PDF-format i en ny flik (rekommenderas för dig med mobil enhet).

 • • Tack alla ni medlemmar som deltog på informationsmötet. Trevligt att så många kunde komma.
• Här kommer en kort sammanfattning till alla om vad som sades.
• Utöver de ca 75 medlemmarna som deltog representerades styrelsen av Inger Mörk Gerlesdotter ordförande, Pernilla Ågren sekreterare, Ulla Björn och Carina Rhöse introduktion och utbildning, Jarl Stiernstedt och Per-Ove Eriksson ledamöter, Mats Eriksson HSB-ledamot, och Riksbyggens tekniska förvaltare Mikael Jansson

Nya avgifter fr.o.m. 1 januari 2024 Månadsavgift, elavtal, p-plats & förråd
 • Månadsavgift & Elavtal
  • Månadsavgift, höjs med 3%
  • Ettårigt elavtal 2.10:- /kWh
 • P-platser
  • P-plats 115:-
  • P-plats med el 230:-
  • P-platsel-laddare 320:-
  • Garage 455:-
  • Garageladdplats 540:-
  • MCplats 260:-
 • Förråd
  • Förråd delat 75:-/del
  • Förråd BV 205:-

Brf Hagaborg 45 år
Öppet Hus på Tolvmansgatan 5 den 11 oktober. Kaffe och tårta serveras mellan klockan 10.00-12.00 och 17.00-19.00. Välkomna!

Systematiskt brandskyddsarbete
Som ett led i föreningens systematiska säkerhetsarbete utförs egenkontroller fyra gånger om året i trappuppgångar, rullator-/barnvagnsrum samt i ekonomibyggnaderna TG5, 21 och 23.
Ur brandskyddssynpunkt ska trapphuset vara rent från föremål. Det är där- med inte tillåtet att förvara cyklar, rullatorer, mattor, skor mm utanför din dörr. Styrelsen har utsett vicevärden Anders Jansson till brandskyddssamordnare.

Det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Om du av någon anledning inte har en brandvarnare i din lägenhet, kontakta vicevärden så fixar han en.

Utebelysning
Nu är alla entrédörrar försedda med LED belysning.

5G mast
Telia byter ut/bygger om till 5G-master på taket på TG39.

Byte av golvbrunn
Vid byte av golvbrunn i badrummet får du en ersättning på 3000 kr från föreningen, förutsatt att den nya golvbrunnen monteras på samma plats som den gamla. Om du däremot ska flytta på golvbrunnen i samband med t.ex en renovering av badrummet utgår inget bidrag.
Styrelsebeslut från 2023-09-27.

Information om felanmälan

Vem ska underhålla bostadsrätten? Det är namnet på den broschyr från HSB som styrelsen använder sig av som gränsdragningslista för vem som gör vad. Punktlista bifogas. Broschyren i sin helhet finns på www.brfhagaborg.se (klicka här för att komma direkt till broschyren)

Vem betalar för felanmälan
Vi får in en del ärenden som inte föreningen ska betala för. För att det ska bli så rättvist som möjligt för alla, måste var och en ansvara för sina kostnader. Exempel på ärenden som du betalar för är byte av packning i duschen, installation av extra eluttag mm – se punktlistan för fler exempel.

I vissa fall kan det bli gränsdragningar mellan vem som betalar, t.ex. om du har stopp i avloppet eller vid strömavbrott. Riksbyggen fakturerar den som ska betala utifrån de kriterier som finns i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten.

OBS! Du bestämmer själv vilken entreprenör du vill använda. Vi vill också påminna om att Karlstad kommun har tjänsten Fixarservice för personer över 75 år. De kan hjälpa till med byte av lampor och säkringar, hänga upp gardiner mm. Alltid värt att fråga vad de kan hjälpa till med.

Felanmälan, akut risk/skada
Gör alltid en anmälan till Riksbyggen på telefon 0771-860 860, knappval 1.

Felanmälan som inte är akut
Ärenden som inkommer till Riksbyggen via felanmälan är en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen och som du faktureras för.

Felanmälan till föreningen
De fel som föreningen ansvarar och betalar för anmäls via mejI till felanmalan@brfhagaborg.se eller via funktionen ”Felanmälan” som finns under fliken Förening i BoAppa. Dessa mejl kommer direkt till vicevärden. Vänligen skicka inte felanmälan till föreningen via andra kanaler. Vi vill ha alla felanmälningar på ett och samma ställe. Skulle du av någon anledning inte kunna mejla in din felanmälan går det bra att ringa vicevärden.

Vänligen,
Styrelsen

Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.

Hoppas alla haft en härlig sommar, vi har bjudits sol, vind o vatten.

Bostadsrättsföreningen Hagaborg 45 år

I år fyller Bostadsrättsföreningen Hagaborg 45 år. Det ska vi fira med kaffe och tårta den 11 oktober. Mer information kommer.

Nytt elavtal

Nytt elavtal är tecknat med Karlstad Energi på ett år. Avtalsperiod 2024-01-01— 2024-12-31. Priset för elleveransen består av ett överenskommet pris där elcertifikatsavgiften och ursprungsmärkningen samt avgifter till Svenska Kraftnät är inkluderade. Utöver priset tillkommer lagstadgade skatter och andra av myndigheter fastställda avgifter. Pris 98,6 öre/kWh, fast avgift 230 SEK per anläggning och år.

Värmecentralen

Vi har haft en vattenläcka från värmesystemet i undercentralen TG27 som är identifierad och åtgärdad.

Spolning av rör

Rörinspektion är nu klara med spolning av avloppsrören. Arbetet har löpt på mycket bra och vi vill rikta ett tack till alla er som medverkade till att det kunde utföras på ett smidigt och bra sätt. Vi vill samtidigt passa på att uppmärksamma alla om vikten av att inte spola ner matfett eller andra rester i avloppet då det riskerar att bilda fettproppar i ledningen och som i sin tur kan orsaka stopp och översvämningar. Det är respektive lägenhetsinnehavare som ansvarar för att hålla rent i sitt avlopp. Skulle vi behöva ta ut en firma för spolning och det visar sig att felet sitter hos dig kommer du att faktureras för detta.

Höststädning/container

Dags att städa upp efter sommaren på altaner och balkonger. Det kommer att finnas en container uppställd på TG1 för detta ändamål. Observera att det endast är trädgårdsavfall som får slängas där, ej krukor och plastsäckar. Containern finns på plats från fredagen den 13/10 t o m söndagen den 15/10.

Modernisering av hissar, säkerhetsdörrar och trapphusrenovering

 • Vecka 37 med start 11 september och fyra veckor framår är det dags för   modernisering av hissen i TG23. 
 • Vecka 38 sätts postboxarna upp. 
 • Vecka 39 börjar vi montera de första säkerhetsdörrarna i TG1. Du som ännu inte lämnat in tillstånd att Trygga Dörr får gå in med huvudnyckel om du inte är hemma när de kommer, vänligen gör detta snarast.
 • Anbud på trapphusrenoveringar för TG23 och TG25 har tagits in av Riksbyggen. Vi går just nu igenom anbuden.

Felanmälan

Riksbyggen jour, rings endast när det är akut. I övrigt hänvisas felanmälan till mejl på vicevard@brfhagaborg.se

Gör du en felanmälan till Riksbyggen som du som lägenhetsinnehavare ansvarar för är det en överenskommelse mellan dig och Riksbyggen, och där du blir fakturerad från Riksbyggen. Du väljer förstås alltid vem du vill ska avhjälpa felet/skadan.

Sophantering

Vi måste bli bättre på att sortera våra sopor. Det du inte kan slänga i vår avfallshantering får du själv snällt transportera till någon av kommunens återvinningscentral. På Hagaborg har vi eget ansvar, och det tar vi.

Tvättstugor och övernattningsrum

Tyvärr är det några som städar dåligt efter sig när de tvättat och när de haft gäster i övernattningsrummet. Vill du använda våra gemensamma tvättstugor och övernattningsrummet är det din skyldighet att städa efter dig.

Det är inte roligt att mötas av en skitig tvättmaskin eller torktumlare fylld med dun och annat bös. Vi behöver också vara rädda om våra tvättmaskiner och bara tvätta det maskinerna är anpassade för. Det är heller inte kul att dammråttorna möter våra gäster som ska övernatta hos oss.

Du kan bli avstängd från tvättstugan, och vi kan tvingas höja hyran för övernattningsrummet så det täcker städkostnaderna efter respektive övernattning – dit vill vi inte komma.

Sommarvatten

En läcka har tidigare i sommar uppstått i vårat sommarvatten. Vi undersöker kostnader för att avhjälpa detta. Sommarvattnet är avstängt för säsongen.

Vänligen,

Styrelsen

Klicka här för att öppna informationsbladet i en ny flik.