Bilar och parkering

Kontakta vicevärden om du önskar hyra parkering eller garage.

Detaljerade regler för parkering och garage kan du ladda hem här: Garage och parkering

För närvarande är det fullt, men du kan sätta upp dig på en kö-lista.

Parkering för uthyrning innefattar 42 garageplatser, 81 parkeringsplatser med motorvärme samt 128 kallparkeringar. 9 avgiftsbelagda platser för besökande.

Månadshyra:

Garage 400 :-

Motorvärmare 200 :-

Kallparkering 100 :-

P.g.a. brandrisk är det inte är tillåtet att förvara något annat än bilar/fordon vårt garage. Förvaring av däck eller/och brandfarliga vätskor är helt förbjudet. Det enda undantaget är enstaka flaskor som då måste förvaras i låsta skåp så ingen obehörig kan komma åt dem.

Det är förbjudet att parkera inne på området. Detta är anslaget med vägmärke vid infarterna till området. Du får köra in på området med bil om du har tungt att bära eller t.ex. skall släppa av/hämta någon som har svårt att gå. Handikappskylt i framrutan är inte giltigt, d.v.s. även för dessa gäller parkeringsförbud inom området.

 

Parkeringsbevakning

apcoa

Föreningen har avtal med Europark (APCOA) som regelbundet kontrollerar vårt område. Du riskerar alltså böter om du parkerar inne i området. För att kontakta parkeringsvakten och få hjälp med felparkerade fordon, ring 054-21 27 80.

Kör försiktigt inom området, max 10 km/h

Tillstånd för tillfällig parkering inom området:

Behöver du parkera inom området t.ex. vid flytt, kontakta vicevärden för ett särskilt parkeringstillstånd. Detta gäller även för de firmabilar, byggfirmor etc. som utför arbete på området. Den som har anlitat en firma som behöver parkera på området ansvarar för att införskaffa