Vicevärd

DSCN0231

Vicevärd

Expedition: Tolvmansgatan 5, 654 60 Karlstad

Besökstid: Expedition öppet första måndagen i varje månad, kl. 18 – 19

E-post: vicevard@brfhagaborg.se

Telefon: 054 18 49 71

Telefontid: tisdagar och torsdagar kl.15.00-17.00

Lämna meddelande vid ej svar, så blir ni uppringda snarast möjligt

Vänligen respektera vicevärdens telefon- och besökstider. Kontakt via privatnummer eller bostad är inte önskvärt!

Vid expeditionen finns även en brevlåda om du vill lämna skriftligt meddelande till vicevärden eller styrelsen.

Felanmälan:

Felanmälan ska alltid i första hand göras till vår e-post: felanmalan@brfhagaborg.se eller lämna ett meddelande på tfn 054 18 49 71

Vid akuta ärenden, på helger eller efter kl.17, ring HSB Service på telefon 054 19 84 10. Samtalet kopplas då till Larmcentralen som i sin tur kontaktar HSB Jouren.
Observera att detta endast gäller akuta ärenden!

Vicevärden kontaktas i de flesta frågor som rör ditt boende, det kan t.ex. gälla:

  • Köp och försäljning av bostadsrätt
  • Större reparationer eller ombyggnation
  • Inglasning av balkong / sätta upp markiser
  • Tillstånd för eventuell 2:a hands uthyrning
  • Större fel i lägenheten
  • Avtal för garage och parkering
  • Gemensamma utrymmen
  • Nycklar, låsbrickor (taggar)
  • Tillfälligt parkeringstillstånd inom området
  • Övriga frågor rörande ditt boende