Valberedning

Valberedningen består av boenden i vår bostadsrättsförening och är utsedda av årsstämman. Deras uppdrag är att se till vi har en kompetent styrelse, och komma med förslag på nya styrelsemedlemmar när någon avgår.

Intresserad av styrelsearbete?
Du är hjärtligt välkommen att kontakta någon i valberedningen om du är intresserad eller vill nominera någon till att bli styrelsemedlem.

Valberedningen i brf. Hagaborg består av:

  • Eva Andersson, Sammankallande, Tolvmansgatan 19, Tel: 054 18 75 71
  • Anna-Lena Wallin, Tolvmansgatan 33