Kontakt

Välj kontakt genom att klicka nedan:

Felanmälan ska alltid i första hand göras till vår e-post: felanmalan@brfhagaborg.se eller lämna ett meddelande på tfn 054 18 49 71

Vid akuta ärenden, på helger eller efter kl.17, ring HSB Service på telefon 054 19 84 10. Samtalet kopplas då till Larmcentralen som i sin tur kontaktar HSB Jouren.
Observera att detta endast gäller akuta ärenden!