Försäkring – Bostadsrättstillägg

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Som ett komplement till fastighetsförsäkringen har din bostadsrättsförening tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga boende. Tillägget reglerar ditt underhållsansvar enligt föreningens stadgar och ersätter även din egen bekostade fasta inredning. Det innebär att de boende inte behöver lägga till detta moment i sin hemförsäkring.

OBS! Det är viktigt att skilja på hemförsäkring och bostadsrättstillägg då det är två olika saker! Brf Hagaborg har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg, vilket betyder att du inte behöver lägga till ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Däremot behöver du fortfarande ha en egen hemförsäkring.

Om du är osäker på vad som gäller eller om du har några frågor/funderingar, tveka inte att kontakta vicevärden, styrelsen eller ditt försäkringsbolag.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

  • Egen bekostad fast inredning i din bostadsrätt.
  • Egendom, som tillhör bostadsrättsföreningen, i lägenheten/bostadsrätten och som du enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar är skyldig att underhålla.

FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER INTE

  • Skada eller del av skada som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring.
  • Skada på egendom, som tillhör bostadsrättsföreningen, när du inte är underhållsskyldig.

SJÄLVRISK

  • Självrisken vid varje skadetillfälle är 15000 kr.
  • Vid vatten- och läckageskador är självrisken 3000 kr.

Viktigt!

Du ansvarar själv för lägenhetens inre, till exempel golv, innertak, innerdörrar, fönster, tapetsering, målning, köksinredning och sanitetsgods. Bostadsrättsförsäkring ersätter skador på lägenheten som du svarar för genom din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Med en kollektiv bostadsrättstillägg förenklas skadehanteringen då medlemmen och föreningen har samma försäkringsbolag. För att tilläggsförsäkringen ska gälla krävs att medlemmen tecknat en hemförsäkring. Detta kan ske i valfritt bolag.

Premien för bostadsrättstillägget beskostas kollektivt av föreningen och tas alltså inte ut som en särskild avgift.

OBS Följ alltid föreningens regler, vid t.ex. renoveringar – annars finns stor risk för att varken hemförsäkring, tilläggsförsäkring och fastighetsförsäkring gäller.

Vid en skada som inte täcks av hemförsäkringen men av bostadsrättstillägget kontakta Länsförsäkringar, skadeanmälan:

Länsförsäkringar, Köpmannagatan 2A, Box 367, 651 09 Karlstad

Tfn: 054-775 15 00, Mail: byggskador@LFvarmland.se

Journr. Akuta skador efter kontorstid:  020-59 00 00

Försäkringsnummer: 438530*00

Kopplat till försäkringen hos Länsförsäkringar finns en skadedjursförsäkring hos Nomor AB

Klicka på länkar för mer information:

Brf tillägg_Kollektiv

Villkor Brf.försäkring

Skillnaden mellan hem-, bostadsrätts-, och föreningens fastighetsförsäkring

Hemförsäkring

Din hemförsäkring gäller för ditt lösöre och ersätter skador som bl.a. beror på: Stöld, Läckage, Brand. Försäkringen ersätter merkostnader som kan tillkomma vid en evakuering. En ansvarsförsäkring ger ersättning om du varit vårdslös och därmed blivit skadeståndsskyldig.

Bostadsrättsförsäkring – även kallat bostadsrättstillägg

Din bostadsrättsförsäkring ersätter skador på bostadsrätten som du är skyldig att underhålla såsom: Badrum (yt- och tätskikt och badrumsporslin). Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk), Vattenledningar i lägenheten, Övrigt (t ex golv, dörrar, fönster, elledningar) Bostadsrättsförsäkring ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.

Fastighetsförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring innehåller Egendomsskydd för skador på byggnad, Hyresförlust, Ansvars- och rättsskyddsförsäkring, Olycksfall för boende, besökare och fortroendevalda, Maskinförsäkring för byggnad, saneringsförsäkring och ansvarsförsäkrings för styrelsen.