Utbyggnad av återvinningsstationen – Då tätare tömning av kärlen inte är möjligt p.g.a. Stenas specifika körschema, har styrelsen beslutat att bygga ut vår återvinningsstation för att få plats med fler kärl.

Cykelförråden – Ny belysning med rörelsesensor kommer att installerar  i samtliga cykelförråd. Skiljeväggen (näten) i cykelförråden kommer att tas ner så att vi får bättre utrymme för våra cyklar

Styrelsen har diskuterat olika lösningar ang. nytt låssystem till föreningens byggnader, dock är detta ingen prioritet i dagsläget då det är en mycket kostsam åtgärd.

Samtliga tackluckor på föreningens hus kommer att isoleras för att göra besparingar vad avser värme. Vi ser även över värmeväxlare och isolering i tvättstugorna.

Nästa styrelsemöte: torsdag 24 januari

Föreningens årsstämma: tisdag 14 maj kl.18.00

————————————————————————————————————————-

Välkomna, nya grannar och medlemmar i föreningen:

Louise Uhlin, Tolvmansgatan 23

Josefin Malmström, Tolvmansgatan 19

Ingegerd Andersson, Tolvmansgatan 13

Jan Högman och Sara Norrhult, Tolvmansgatan 33

 

Comments are closed.

Post Navigation