Vill du delta i styrelsens arbete med föreningen?
 
Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman, och är de som ansvarar för den löpande skötseln, underhåll och ekonomin. Brf Hagaborgs styrelse sammanträder ca 10 gånger per år.
 
Kontakta valberedningen för mer information/intresseanmälan:
 
Rigmor Persson (sammankallande) e-post: rib.persson@telia.com
Eva Andersson
Anna-Lena Wallin 
 
Valberedningen består av boenden i vår bostadsrättsförening och är utsedda av årsstämman. Deras uppdrag är att se till vi har en kompetent styrelse, och komma med förslag på nya styrelsemedlemmar.
 

Comments are closed.

Post Navigation