En ny revisor inom föreningen ska väljas av medlemmarna på årsstämman.

Föreningens egna revisor har till uppdrag att granska föreningen, gå igenom/granska löpande räkenskaper, inkomster och utgifter.

Du som söker uppdraget bör ha insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden.

För mer information kontakta valberedningen:
Rigmor Persson  Telefon: 054-18 84 92, e-post: rib.persson@telia.com

Comments are closed.

Post Navigation