Styrelsen i föreningen har gjort en så kallad områdesinventering vilket betyder att man gått runt och tittat på hur området ser ut. I stort ser det bra ut men det är några saker som behöver bli bättre och det tämligen omgående.

På flera ställen har växtligheten brett ut sig mer än lovligt. Tanken är inte att buskar och mindre träd ska mer eller mindre ta överhanden. På något ställe växer de flera våningar upp på huset, på andra börjar buskarna skymma fönstren på grannlägenheterna. Känner du på dig att dina frodiga buskar och växter blivit för stora, ta och klipp ner dem så att varken grannar eller andra på området behöver reagera.

Det andra problemet som uppmärksammades är misskötseln av markiser. Tanken är inte att man ska sätta upp markiser och sedan inte sköta om dem. Flera markiser är inte tvättade och skötta under lång tid och det ser inte så roligt ut då de både kan vara svarta av sot och smuts och gröna av alger. Byt ut, gör rent eller montera ner! Om du byter tyg till dina markiser gäller bestämd färgsättning, vinröd/bordeaux – kontakta styrelsen om du är osäker.

För att ingen ska glömma bort att varken sköta växtligheten eller markiser kommer en påminnelse att lämnas i brevlådan hos de som främst berörs med en uppmaning att vidta lämpliga åtgärder. Även om du inte får en lapp i brevlådan, så rekommenderar vi att du ser över ditt ansvar, då vi kan ha missat en och annan markis och växtlighet under vår områdesinventering. Enligt föreningens stadgar ska lägenhetsinnehavaren på ett ansvarsfullt sätt sköta de här påtalade sakerna.

Vänlig hälsning Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation