Styrelsen har låtit utföra en besiktning av föreningens fastigheter och en av de saker som man tittat på är hur bra våra avloppsledningar mår. Ledningarna inne i husen är av gjutjärn och de bör enligt utredningen åtgärdas. Det gör man antingen genom att byta ut dem, ett så kallat stambyte, eller genom en relining vilket innebär att gjutjärnsrören plastas invändigt. Utredningen föreslår en relining vilket kostar betydligt mindre än ett stambyte och är fullt tillräcklig för att åtgärda problemen. Styrelsen kommer därför att snarast begära in anbud på en reling av avloppsrören. Arbetet beräknas starta våren 2016 och pågå till någon gång under 2017. Mer exakta tider och andra uppgifter om arbetet kommer att meddelas när anbuden kommit in och styrelsen tagit ställning till vilket anbud som ska antas. En relining innebär att ingreppen i kök och badrum kommer att bli mycket små om ens några.

Comments are closed.

Post Navigation