RELINING AV AVLOPPSSYSTEMET BRF. HAGABORG

Reliningen kommer att starta inom kort, och en försyn av lägenheterna vid Tolvmansgatan 35, 37 och 39 kommer att ske måndagen den 9/5 och utföras av PROLINE.

Kontrollen är till för att undersöka att avloppsanslutningarna och golvbrunnen är åtkomliga för reliningsutrustningen.

Kontrollen berör inte bottenvåningarna i respektive hus.

Inget övrigt arbete kommer att utföras i samband med denna kontroll som varar i cirka 5 minuter/lägenhet.

Vi beräknar att starta med Tolvmansgatan 39 kl. 09:15 och fortsätter sedan med 37 och 35. Vi beräknar att vara klar före lunch.

Vi måste komma in i alla lägenheterna, ni som inte kan vara hemma meddelar det till Sören Bergström Tolvmansgatan 37, Tel 070 399 72 60 så att vi får tillstånd att använda huvudnyckel.

Om låset är utbytt skall en nyckel lämnas till vicevärden eller Sören Bergström.

Kom ihåg att inte låsa eventuella extralås.

Comments are closed.

Post Navigation