På gång under vår och sommar…

  • Bokning av gästrum och bastu med tagg – Samma system som tvättstugorna
  • En fast cykelpump kommer att installeras inom området
  • Tre lekparker blir en upprustad lekpark med mjukt underlag istället för sand
  • Tvätt av fasaderna kommer att utföras på hus 7, 9, och 11. Om vi är nöjda med resultatet kommer resterande hus få samma rengörande behandling
  • Garagedörrarna kommer att utrustas med fjärrstyrda öppnare
  • Övervakningskamera vid återvinningen (pga. misskötsel och obehöriga)
  • Cykelförrådens yttre ska upprustas och målas
  • Soprumsdörrar ska bytas ut på samtliga hus
  • Fyra hustak förses med ”skrämselfåglar”

Ombyggnad av takterrasserna – Vad som händer i frågan är tyvärr i dagsläget oklart. WSP (företaget som samordnar terrassombyggnaden) har helt enkelt inte fått in några offerter. Diskussioner med byggbolag pågår, men troligtvis behöver det skjutas upp något år. Den som upplever större problem bör kontakta styrelsen och få hjälp innan dess. Mer information kommer så snart styrelsen har något mer konkret.

Våtrumsbesiktning som gjordes av samtliga lägenheter av Skadeteknik i höstas – Har du inte fått lapp i brevlådan så är din besiktning utan anmärkning. Kopia finns på vicevärdskontoret

Påminner…

Det förråd som finns till vänster, innanför entrén i varje hus är endast till för rollatorer och barnvagnar. Plus enstaka utrustning som tillhör föreningen – sopkvast, snöskyffel etc. samt lager för papperspåsar till matavfall. Förråden är vare sig skräprum eller förvaringsutrymme för enskilda boendes tillhörigheter, med undantag för rollatorer och barnvagnar.

Altaner och markiser

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av hela sin altan/staket, samt skötsel av planteringar runt altan och lägenhet på bottenvåning. Altan och staket/räcke riktas, rengörs och målas/oljas vid behov. Altaner och uteplatser ska hållas fria från skräp och upprätthålla ett allmänt städat intryck.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll av markiser. Vid behov ska de rengöras, bytas ut eller monteras ner.

Comments are closed.

Post Navigation