Beräknas starta i mitten av november. Delas troligen in i två etapper, en nu i höst och en till våren. Tidsåtgång är beroende av väderlek.

Fönsterbyten på takvåningarna görs eftersom Trafikverket bygger ett dubbelspår mellan Karlstads central och Östra station. De nya fönstren släpper in mindre ljud och med nya friskluftsventiler blir de mer bullerdämpande. Tätningen runt fönstren blir bättre och vi får bort problemet med drag och att det regnar in i fönsterkarmarna med risk för läckage. Trafikverket lämnar ett bidrag till de nya fönstren.

Comments are closed.

Post Navigation