Den gamla förskolan på Hagaborg ska rivas och istället byggs två nya bostadshus plus en ny förskola. Hur det kommer att se ut går att se på: Karlstad.se/akaren. Det kommer också att hållas ett möte om nybygget 11 februari klockan 18.00 i Karlstadsrummet på Karlstads Bibliotek dit alla är välkomna. De som bor i våra hus närmast förskolan har fått ett brev om detta i sin brevlåda.

Comments are closed.

Post Navigation