Styrelsen har beslutat att låta HSB sopa gångvägarna i området lite oftare. Dels kommer det att se bättre ut, speciellt när alla träd släpper ifrån sig frömjöl och liknande vilket samlar sig i små eller större drivor. Dels åker det inte ner lika mycket skräp i våra dagbrunnar och vi slipper rensa dem så ofta. Dessutom ökar vi ogräsbekämpningen på de hårda ytorna, till exempel framför entréerna, vid piskställningarna etc.

Fontänen utanför 27:an har gjort sitt då betongen spruckit och vattnet rinner ut sakta men säkert. En ny fontän har beställts. Den blir mindre än den nuvarande men lika rogivande får vi hoppas.

Fläkten som sitter vid värmecentralen i 27:an kommer att bli tystare. En ljuddämpare ska monteras på fläkten. För några år sedan sänktes temperaturen i garagen. Tanken var att spara energi. Nu har det visat sig att garagen inte mår så bra efter sänkningen och därför ska temperaturen höjas igen. Speciellt vintertid har smältvatten legat kvar på golven och utrymmena har aldrig torkat upp ordentligt vilket medfört mögelangrepp.

På senare tid har det upptäckts att skarven mellan balkongtaken och väggen under takterrasserna släpper igenom vatten i några fall. Försök har gjorts med att täta skarven med tätningsmedel men det har inte blivit bra. Ytorna är för skrovliga och tätningsmedlet fäster dåligt. Nu ska det utredas vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att råda bot på problemet.

Comments are closed.

Post Navigation