Styrelsen har antagit budgeten för 2020 och ekonomin ser fortsatt bra ut. Avgiften kommer att vara oförändrad liksom hyran för parkeringsplatserna.

Renovering av garagen

Det som väntar under 2020 är en genomgripande renovering av garagen. Fiberplattorna som sitter i taken och på väggarna ska rivas ner och sedan ska 20 millimeter av betongen tas bort. Armeringsjärnen kommer sedan att blästras rena från rost och sedan sprutas ny betong på tak och väggar. Orsaken till att garagen fått sådana skador är att värmen sänktes för ett antal år sedan för att spara energi. Resultatet blev fuktiga garage som aldrig torkade upp ordentligt, speciellt vintertid men även under sommaren. Juni brukar vara en av de fuktigaste månaderna. Nu har värmen höjts och i varje garagedel sitter en luftavfuktare som ska stå kvar ett par månader till. Föreningen kommer att begära in anbud på arbetet och troligen kan arbetet starta tidigast i mars 2020. I slutet av december eller början av januari vet vi mer. Andra projekt får vara vilande tills vi vet kostnaden för garagereparationen.

Fönsterbyten

Fönsterbytet fortskrider som planerat och arbetet ska vara klart senast 20 december. Några har frågat varför inte alla fönster har besiktigats. Det normala vid sådana här stora jobb är att man slumpmässigt väljer ut ett antal lägenheter. Om vi skulle besiktiga alla fönster, 1 730 stycken skulle det ta våldsamt lång tid. I januari sker en slutbesiktning. I väntan på den kommer vi att dela ut lappar i varje lägenhet där man kan skriva ner eventuella fel som upptäckts och som sedan lämnas in till vicevärdskontoret. Det som besiktigas är själva fönstren och montaget. Den som har synpunkter på att byggjobbarna bara utfört en så kallad byggstädning och inte skurat golven efter sig etc behöver inte skriva ner det. Den som tror att det är fel på fönstren för att de öppnas åt ett annat håll än tidigare behöver heller inte skriva ner det. De gamla fönstren, förutom att de var dåligt isolerade, var också ihopplockade lite på måfå och de öppnades både åt vänster som höger beroende på hur de levererats. Så här nära finalen på byggjobbet kan vi konstatera att med bara några få undantag är medlemmarna nöjda och belåtna med fönsterbytet. I några fall har fel anmälts och som ännu inte är åtgärdade men det kommer att göras

Comments are closed.

Post Navigation