Hur går det med ombyggnaden av balkongtaken under terrasserna? Arbetet skulle ha startat i november men så blir det inte. Orsaken är allt regnande den sista tiden. Det har gjort att marken är vattensjuk och för att arbeta med balkongtaken behöver ganska tunga maskiner. Om de används idag så kommer de att sjunka ner i de mjuka gräsmattorna vilket betyder att underlaget skadas samtidigt som det innebär skaderisker för de som utför arbetet. Risken finns att maskinerna ”får slagsida”. Arbetet kommer därför att starta så fort tjälen går i backen om den nu kommer att göra det. Vi får avvakta och se om det blir kallare eller om regnet och plusgraderna fortsätter.

Comments are closed.

Post Navigation