Garage 45, det i mitten ska preliminärt vara klart fredag 3 juli. Ni som berörs kommer att få en lapp om att ni kan flytta tillbaka och vid vilken tid det kan ske. Sedan återstår garage 43. Här startar jobbet måndag 29 juni, alltså några dagar innan garage 45 blir klart. Ni som står i det garaget och som står utanför på de närmaste p-platserna får också lappar i brevlådan hur flytten av bilar ska gå till. Garage 43 beräknas vara klart fredag 28 juli. Sedan återstår det bara att köra bort bodar, containrar och annat som använts och sist kommer gruset på den tillfälliga parkeringen att forslas bort. Hittills har arbetet gått bra och allt ska vara klart tidigare än beräknat vilket var i mitten av september. Om inga allvarliga fel finns i garage 43 blir det också billigare än kalkylerat.

Byggfirman som bygger om våra garage meddelar att de lämnar tillbaka p-platserna ovanför samt utanför garage 45 på fredag 26 juni kl 16.00. För säkerhets skulle lämnar vi lappar i era brevlådor. Inne i garaget återstår lite arbete så ni som står där får vänta lite. På måndag 29 juni klockan 7 startar arbetet med garage 43 så då blir ni som står inne i garaget, ovanpå och utanför husvilla några veckor. Även ni får lappar i brevlådan.

Comments are closed.

Post Navigation