Sedan tidigare har vi diskuterat att bygga en ny lekplats norr om skyddsrummet på platsen där vi haft en provisorisk parkering. Nu går vi vidare med planerna och inom kort presenteras ett förslag. Tanken är att våra yngre medlemmar ska få komma med synpunkter och idéer hur lekplatsen ska ut. De gamla lekplatserna vid hus nr 13 och 25 läggs ner eftersom de tjänat ut.

Comments are closed.

Post Navigation