Den här veckan installeras värmepumpar i garagen. Det kommer inte att påverka bilarna utom i garage 45 där de som står på plats 15-18 behöver köra fram lite så det blir cirka en meters lucka mellan bilen och garageväggen. Orsaken är att det ska skruvas fast en ledning på väggen. Efter montaget av värmepumparna ska ombyggnaden av garagen vara klar. Värmepumparna kommer att hålla temperaturen på 10 grader i garagen och innebär att uppvärmningskostnaden sjunker rejält jämfört med de elektriska värmefläktar vi haft tidigare. Dessa kommer dock att finnas kvar som back up utifall att.

Comments are closed.

Post Navigation