Det dimper snart eller har redan gjort ner en faktura i din brevlåda som gäller elförbrukningen för förra året. Fakturan omfattar tiden 1 mars till 31 december 2020. Varje månad har en preliminär avgift tagits ut på hyresavierna och nu har en avräkning skett. Några får betala en mindre summa och andra en lite högre, det beror helt på hur mycket el man gjorde av med förra året. Just i dessa dagar håller föreningen på att titta över hur vi framöver ska debitera elförbrukningen och går allt i lås kommer det att synas på nästa omgång av hyresavier.

Comments are closed.

Post Navigation