Den traditionella rensningen i cykelförråden närmar sig. Vi kommer att dela ut märklappar som ni ska sätta på de cyklar ni vill ha kvar. Känner ni på er att ni har något i cykelförråden som inte är en cykel kan ni redan nu ta hand om den/det. Annars kommer det att rensas ut. Närmare datum för cykelrensningen meddelas senare.

Samma sak gäller barnvagnsrummen på bottenvåningen. De är bara till för barnvagnar och rollatorer. Allt annat kommer att köras bort. Har ni ställt dit något annat, golfvagnar, bräder eller vad det kan vara, ta reda på det och förvara det på något annat ställe.

Comments are closed.

Post Navigation