En buske av den invasiva arten Parkslide har upptäckts på området. Med invasiv menas en växt eller ett djur som inte hör hemma i vår natur och som kan tränga undan andra arter.

Parkslide är den invasiva växt som är svårast att bekämpa för den… kan etablera sig lätt på närapå vilken typ av jord som helst. sprids med ytterst små rot- eller stamfragment, i vissa fall så små som 0,7 millimeter. har en tidig tillväxt på våren och bildar snabbt täta bestånd. kan använda sina lagrade resurser till att skjuta nya skott många år efter att bekämpning har påbörjats. kan reagera på bekämpningsförsök genom att skjuta rotskott upp till sju meter från huvudplantan. har högre tolerans mot kemiska bekämpningsmedel jämfört med många andra arter. Växten är alltså svår att bekämpa och det kan ta flera år att få bort den. Man ska absolut inte försöka själv utan expertis måste anlitas som tar hand om växten. Hela plantan måste behandlas för att undvika att obehandlade rötter och stamdelar ska skjuta nya skott, vilket kan resultera i ökad spridning. En kombination av flera bekämpningsmetoder kan tillsammans möjligen ge effekt. Ett exempel är kombinationen att knäcka och täcka. Det innebär att man knäcker av växtens ovanjordsdelar vid rotkronan precis under markytan och sedan täcker med markduk minst en meter utanför beståndet. Markduken täcks sedan med ett 30 cm lager jord eller grus. Växtdelarna från Parkslide måste tas om hand på ett säkert sätt. De ska stoppas i en plastsäck som försluts ordentligt och sedan köras till återvinningsstationen på Heden där kommunen har en särskild container för ändamålet. Växtdelarna måste sedan brännas upp. Det kan räcka med en rotdel på 0,7 millimeter från växten för att den ska kunna föröka sig. Parkslides rot kan bli fem meter lång och kan tränga in i byggnader genom sprickor. Rötterna kan även spränga genom asfalt. Föreningen har gett Riksbyggen i uppdrag att på lämpligt sätt hantera den uppkomna situationen. Uppgifterna om Parkslide har hämtats från Naturvårdsverkets hemsida.

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Arter-som-inte-ar-EU-reglerade/Parkslide/

Comments are closed.

Post Navigation