Vicevärden, Ingela Agneblad har semester t.o.m. 17 februari.

Vår ordförande, Rolf Westin tar emot telefonsamtal på 054-18 49 71, lämna ett meddelande vid ej svar så ringer han upp snarast möjligt.

Vicevärdskontoret öppet som vanligt på måndagskvällarna kl. 19-20, då Anna-Lena går in istället för Ingela.

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Urban Sunström, Tolvmansgatan 23

Jennifer Nilsson & Robin Arvidsson, Tolvmansgatan 39

Utbyggnad av återvinningsstationen – Då tätare tömning av kärlen inte är möjligt p.g.a. Stenas specifika körschema, har styrelsen beslutat att bygga ut vår återvinningsstation för att få plats med fler kärl.

Cykelförråden – Ny belysning med rörelsesensor kommer att installerar  i samtliga cykelförråd. Skiljeväggen (näten) i cykelförråden kommer att tas ner så att vi får bättre utrymme för våra cyklar

Styrelsen har diskuterat olika lösningar ang. nytt låssystem till föreningens byggnader, dock är detta ingen prioritet i dagsläget då det är en mycket kostsam åtgärd.

Samtliga tackluckor på föreningens hus kommer att isoleras för att göra besparingar vad avser värme. Vi ser även över värmeväxlare och isolering i tvättstugorna.

Nästa styrelsemöte: torsdag 24 januari

Föreningens årsstämma: tisdag 14 maj kl.18.00

————————————————————————————————————————-

Välkomna, nya grannar och medlemmar i föreningen:

Louise Uhlin, Tolvmansgatan 23

Josefin Malmström, Tolvmansgatan 19

Ingegerd Andersson, Tolvmansgatan 13

Jan Högman och Sara Norrhult, Tolvmansgatan 33

 

Föreningsstämman handlar inte enbart om att granska den verksamhet som varit. Lika viktigt är att diskutera föreningens framtid. Det är alltid bra för styrelsen att få idéer och vägledning hur medlemmarna vill att föreningen ska utvecklas och drivas. Stadgarna ger dig som medlem rätten att anmäla ärenden till stämman. De förslag du som medlem kommer med här kallas för motion. Ärendet måste finnas med i kallelsen till föreningsstämman och styrelsen ska ha tid på sig att behandla motionen. I kallelsen till föreningsstämman är både motionen och styrelsens förslag till beslut bifogat.

Skillnad på förslag och motion
Löpande under året kan du skicka in skrivelse/förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

Hur skriver man en motion?
Det finns egentligen inga formkrav för hur en motion ska formuleras, men för att ett ärende ska anses som en motion ska det finnas ett förslag till åtgärd. Anonyma motioner behandlas inte!

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
2. Skriv vad ärendet handlar om och förslag på genomförande
3. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum
4. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen

Du kan skicka in din motion via e-post till styrelsen@brfhagaborg.se

Givetvis går det också bra att lämna den skriftligt i brevlådan vid vicevärdskontoret.

Vi ser gärna att du använder denna mall för utförande av motion:

Motion mall (klicka för att ladda hem redigerbar wordfil)

Är du intresserad av att sitta med i styrelsen?
Kontakta då valberedningen för mer information

Weihnachten59

Vicevärdskontoret kommer att vara stängt både måndag 24/12 och 31/12.

Extra öppet torsdagen den 27 december kl. 18-19.

Vi önskar er alla en riktigt God Jul!

Hälsningar styrelsen  Weihnachten24

Tack för en mycket trevlig Lucia-afton på vicevärdskontoret!

Under kvällen såldes lotter till förmån för Rädda Barnen. Vinsterna var skänkta av VF, Tandläkare Per Settergren och dukar från vår egen vävare-grupp.

De vinnande lotterna var:

9. Peggy Lundh

75. Nils Paulsson

48. Ingvar Persson

71. Gunborg Holmblad

69. Alfred Hagberg

27. Lillemor Albringer

23. Lillemor Albringer

30. Birgit Bayer

Stort Grattis önskar styrelsen!

Den 10 oktober omhändertog vi ca 40 omärkta cyklar från våra cykelförråd. Dessa cyklar är rapporterade till polisens hittegods. Vi förvarar dem i tre månader, efter det kommer Brillianten och hämtar cyklarna. Brillianten är ett kooperativ med särskild inriktning på arbetsrehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. De renoverar och säljer cyklar från bl.a. polisens hittegods.

Missade du att märka din cykel, eller har vi tagit den av misstag?

Dubbelkolla gärna att din cykel står där den ska om du inte har använt den på länge. Är den inte där så hör av dig till vicevärden, förhoppningsvis är den inte stulen, utan finns i förvar i vårt garage.

Här kommer en liten påminnelse till er om att kontrollera era brandvarnare. Alltid bra att se över att de fungerar och ev. byta batterierna.

En tumregel jag själv har är att byta batterierna i brandvarnaren en gång om året i samband med första advent då vår fina julgran på området tänds och lyser upp i vintermörkret.

Härligt med levande ljus, men denna tiden är det extra viktigt att vi alla tänker oss för och kommer i håg att blåsa ut ljusen! Viktigt också att vara sparsam med, eller helst helt undvika träljusstakar, ljusmanschetter och annat som lätt tar eld om man inte är försiktig. Allt det här vet ni ju redan förstås, men det kan vara bra att bli påmind ibland. Besök från brandkåren är det sista vi vill ha så här i juletid. Önskar er alla en trevlig första advent!

Behöver du hjälp med att kontrollera och/eller byta batterier i din brandvarnare? Ring mig (Petra), så kommer jag och hjälper dig.

Petra telefon: 054-18 99 77, mobil: 0738-41 52 53

En nyckelknippa upphittad vid sopsorteringen bfr.Hagaborg (vid parkeringen)

Återfås mot beskrivning hos vicevärd, Ingela Agneblad. Tel. 070-824 43 35

Efter mångas önskemål att få en rättvis plats i cykelförråden så har styrelsen beslutat att ta bort mellanväggen i förråden, vilket kommer att skapa mera plats för våra cyklar.

Styrelsen håller även på att undersöka olika lösningar för bättre belysning i cykelförråden.

Enligt riksdagsbeslut den 1 juni 2012 skall alla som tänker sälja sin bostadsrätt kunna visa upp en energideklaration. Denna deklaration skall visa upp husets energiprestanda (kilowattimmar per kvadratmeter och år) samt anges vid annonsering. Energideklarationen ska vara gjord innan en bostad säljs och den ska visas för spekulanter. Energideklarationen ska överlämnas till en ny ägare när en byggnad, eller en del av byggnad, säljs.

Det är säljarens ansvar att visa energideklarationen i sin helhet för spekulanter. Det är dock byggnadens ägare som ansvarar för att en energideklaration upprättas. Det betyder att när en lägenhet i en bostadsrättsförening säljs är det föreningen som ansvarar för att det finns en energideklaration upprättad hos Boverket, men det är säljaren som ansvarar för att energideklarationen i sin helhet visas för spekulanterna. Säljaren ansvarar också för att energiprestanda anges vid annonsering.

Brf. Hagaborg har upprättat energideklaration för samtliga byggnader på området, 2008  – giltig i 10 år. Du, som säljare av din bostadsrätt (eller din mäklare) beställer energideklarationen gällande ditt hus genom Boverket.

För mer information: Boverkets hemsida

Ladda upp/visa:  Energideklaration

 

 

Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. Då många har gått över till lågenergilampor vill vi upplysa om att när en sådan lampa går sönder gäller följande rekommendationer:

Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna och vädra i ca 30 minuter.

Obs! LED-lampor innehåller inte kvicksilver.

För mer information: Kemikalieinspektionen

Påminnelse om städning av cykelförråd!

Onsdagen den 10 oktober kommer vi att rensa och städa i cykelförråden.

Vi ber er därför att märka era cyklar med ert lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att tas om hand och ställas undan i beslut av polisen.

Vi ber er också att ta bort de övriga saker som tillhör er från cykelförråden, annars kommer de att föras till återvinningscentralen.

Den 27 september hade vi styrelsemöte, här är några av sakerna som diskuterades och beslutades:

Låscylindrar:  Ordförande Rolf Westin och Ingela Agneblad informerade om att med de låscylinderar, som finns idag i portarna, går det inte att tillverka nya nycklar till eftersom de är för gamla. Då många av lägenhetsinnehavarna har skaffat nya lås till lägenheterna kommer hantverkarna inte in med huvudnyckel och det ställer till problem. Vicevärden Ingela Agneblad har talat med HSB, som varit på mässa angående ett nytt system för portlåsning och föreslog att vi inbjuder HSB för information om låssystem till nästa sammanträde.

Trädfällning: En förfrågan hade inkommit från hus nr 1 angående borttagning av ett Paradisäppelträd, som förorenar både uteplats och promenadväg. Styrelsen föreslog att trädet fälls och att ge ordföranden Rolf Westin i uppdrag att kontakta Värmlands Fastighetsservice angående nedtagning av trädet.

Parkeringstillstånd: Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att ta kontakt med vicevärden för ett parkeringstillstånd inom området om man behöver parkera längre än max-tiden på 15 min. Detta gäller även för de firmabilar, byggfirmor etc. som utför arbete på området. Om en lägenhetsinnehavare har anlitat en firma som behöver parkera inom området så ska ett parkeringstillstånd införskaffas hos vicevärden. Tillståndet kan utföras timvis, dagsvis, vecko- eller månadsvis, beroende på önskat behov. Utan tillstånd riskerar fordonet parkeringsböter.

Torktumlare: Ny torktumlare installeras i tvättstuga nr 5, den 5 oktober. Mangel: Utbytt mangel i tvättstuga 21 p.g.a. motorfel.

Ventiler/vattenrör: Efter påringning angående felaktiga/läckande ventiler har Markaryd som levererat dessa upptäckt ett fabrikationsfel på ventilerna. NVS kommer att gå igenom alla lägenheter och byta ut ventilerna utan kostnad för brf Hagaborg, kostnaden tas av Markaryd.

Parkering Karlstad kommun: I tidigare skrivelse efterlyste Vård- och omsorgsenheten en parkeringsplats för deras bilar, då det är svårt att parkera inom området. Ordföranden Rolf Westin hade undersökt frågan och la fram förslag att en parkeringsplats görs strax före vändplanen mellan hus 37 och 39 som markeras med märkning att platsen endas är för Karlstad kommuns hemtjänst. Styrelsen diskuterade frågan och föreslog att vicevärd Ingela Agneblad tar kontakt med Karlstads kommun om skyltning av platsen.

Nästa möte äger rum den 25 oktober 2012  kl 18.00

Nu är den nya mangeln som  inte fungerad p.g.a. maskinfel, utbytt och installerad i tvättstuga nr 21.

Hoppas nu att den här ska fungera utan problem!

Nu har den nya foldern ”Välkommen till bfr. Hagaborg” kommit med uppdaterad information och ”bra att veta saker”.

Den kommer att delas ut till samtliga hushåll i föreningen. (Om du inte redan har fått den i din brevlåda så är den på gång under de närmsta dagarna.)

Foldern finns även här på hemsidan om du vill ladda hem den själv.

Ladda hem pdf. klicka på länken:  FolderHagaborg2012

Styrelsen välkomnar nya grannar och medlemmar i föreningen:

Jenny Kjellén, Tolvmansgatan 25

Ann-Marie och Göran Backlund, Tolvmansgatan 33

Eva Karlsson, Tolvmansgatan 9

Mats Gustafsson, Tolvmansgatan 37