Vi ser nu över anslagstavlorna vid entréerna till alla hus. Nya anslag med aktuell information/kontaktnummer har kommit upp. Vi har även för avsikt att fräscha upp namntavlorna vid entréerna, olika alternativ diskuteras och vi återkommer när beslut är taget.

Comments are closed.

Post Navigation