Veckorna 24 och 25 kommer hyvling av vägarna att utföras vilket innebär begränsning av biltrafik

Veckorna 25 och 26 kommer asfaltering att utföras och då kommer all trafik att förbjudas med undantag för sjuktransport (kontakt tags med NCC).

Comments are closed.

Post Navigation