Som ni säkert sett så har Rör-Inspektion verkat på området under en längre tid, och kommer så att fortsätta efter semestern.

Rör-Inspekition förstärker dagvatten-ledningarna som går från taken, då dessa har blivit slitna med åren. Istället för ett så kallat stambyte så lägger man en plastbeläggning inuti rören. Alla hus på området kommer att ses över och åtgärdas. I vissa fall behöver de komma åt inifrån en lägenhet, den som blir berörd av detta får meddelande i god tid.

Ett stort och dyrbart jobb, men absolut nödvändigt!

Comments are closed.

Post Navigation