På fredag 27 juli kommer nya manglar (kallmanglar) att installeras i tvättstugorna 5 och 21

Mangeln i tvättstuga 27 har nyligen varit på service och behöver inte bytas ut ännu.

Comments are closed.

Post Navigation