Den 28 augusti hade vi styrelsemöte, här är några av sakerna som diskuterades och beslutades:

Behov av att byta ut dörrar till soprum och cykelförråd: Alla soprumsdörrar behöver inte bytas ut, däremot kommer de dörrar som behöver tätas och få ny plåt att ses över och åtgärdas. Cykelförrådens dörrar kommer att ses över i samband med städningen den 10 oktober.

Målning av garage: Avvakta till våren 2013, men skrapa rent väggarna från de hängande flagorna.

Tvättstuga nr 5: Två nya torktumlare ska köpas in. Tvättmaskinen är lagad.

Tvättstuga nr 21: Torktumlaren har lagats. Många har haft problem med den nya mangeln, detta ska åtgärdas snarast.

Värmesystem och fläktar ska ses över i samtliga tvättstugor

Skyltar som är slitna och förstörda av väder och vind (inom området och vid de olika infarterna) kommer att bytas ut.

Besiktning NCC: De platser med dålig avrinning har åtgärdats. Uppföljning vår 2013. NCC kommer att stenlägga de rundlar utanför hus 35 och 37 som saknar stenläggning. Vidare har NCC placerat ut stora stenar inom området för att förhindra att bilar kör på gräsmattorna.

Nästa styrelsemöte: 27 september 2012

Styrelsen vill även tacka för stor uppslutning och en trevlig kväll vid tipspromenaden!

Comments are closed.

Post Navigation