Den 27 september hade vi styrelsemöte, här är några av sakerna som diskuterades och beslutades:

Låscylindrar:  Ordförande Rolf Westin och Ingela Agneblad informerade om att med de låscylinderar, som finns idag i portarna, går det inte att tillverka nya nycklar till eftersom de är för gamla. Då många av lägenhetsinnehavarna har skaffat nya lås till lägenheterna kommer hantverkarna inte in med huvudnyckel och det ställer till problem. Vicevärden Ingela Agneblad har talat med HSB, som varit på mässa angående ett nytt system för portlåsning och föreslog att vi inbjuder HSB för information om låssystem till nästa sammanträde.

Trädfällning: En förfrågan hade inkommit från hus nr 1 angående borttagning av ett Paradisäppelträd, som förorenar både uteplats och promenadväg. Styrelsen föreslog att trädet fälls och att ge ordföranden Rolf Westin i uppdrag att kontakta Värmlands Fastighetsservice angående nedtagning av trädet.

Parkeringstillstånd: Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att ta kontakt med vicevärden för ett parkeringstillstånd inom området om man behöver parkera längre än max-tiden på 15 min. Detta gäller även för de firmabilar, byggfirmor etc. som utför arbete på området. Om en lägenhetsinnehavare har anlitat en firma som behöver parkera inom området så ska ett parkeringstillstånd införskaffas hos vicevärden. Tillståndet kan utföras timvis, dagsvis, vecko- eller månadsvis, beroende på önskat behov. Utan tillstånd riskerar fordonet parkeringsböter.

Torktumlare: Ny torktumlare installeras i tvättstuga nr 5, den 5 oktober. Mangel: Utbytt mangel i tvättstuga 21 p.g.a. motorfel.

Ventiler/vattenrör: Efter påringning angående felaktiga/läckande ventiler har Markaryd som levererat dessa upptäckt ett fabrikationsfel på ventilerna. NVS kommer att gå igenom alla lägenheter och byta ut ventilerna utan kostnad för brf Hagaborg, kostnaden tas av Markaryd.

Parkering Karlstad kommun: I tidigare skrivelse efterlyste Vård- och omsorgsenheten en parkeringsplats för deras bilar, då det är svårt att parkera inom området. Ordföranden Rolf Westin hade undersökt frågan och la fram förslag att en parkeringsplats görs strax före vändplanen mellan hus 37 och 39 som markeras med märkning att platsen endas är för Karlstad kommuns hemtjänst. Styrelsen diskuterade frågan och föreslog att vicevärd Ingela Agneblad tar kontakt med Karlstads kommun om skyltning av platsen.

Nästa möte äger rum den 25 oktober 2012  kl 18.00

Comments are closed.

Post Navigation