Påminnelse om städning av cykelförråd!

Onsdagen den 10 oktober kommer vi att rensa och städa i cykelförråden.

Vi ber er därför att märka era cyklar med ert lägenhetsnummer. Omärkta cyklar kommer att tas om hand och ställas undan i beslut av polisen.

Vi ber er också att ta bort de övriga saker som tillhör er från cykelförråden, annars kommer de att föras till återvinningscentralen.

Comments are closed.

Post Navigation