Lågenergilampor och lysrör innehåller bland annat det hälso- och miljöfarliga ämnet kvicksilver. Då många har gått över till lågenergilampor vill vi upplysa om att när en sådan lampa går sönder gäller följande rekommendationer:

Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock. Torka därefter golvet med en fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”. Lämna burken till returhantering som är avsedd för farligt avfall.

Använd inte dammsugare. Det finns en risk för att dammsugaren ytterligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. Av försiktighetsskäl tvätta även händerna och vädra i ca 30 minuter.

Obs! LED-lampor innehåller inte kvicksilver.

För mer information: Kemikalieinspektionen

Comments are closed.

Post Navigation