Är du intresserad av att göra en insats i vår förening?

Vi undersöker intresset av att bilda en ”Fixargrupp”, som tillsammans kan utföra praktiska sysslor inom vårt område.

Det kan handla om t.ex. underhåll av utemöbler, hjälpa trädgårdsgruppen vid behov, montera farthinder, mindre målning och underhåll etc.

Du ställer upp när du själv kan och vill, efter lust och förmåga. Förutom ekonomisk vinning för vår förening, så får vi en social gemenskap och känsla av tillhörighet grannar emellan.

För mer information, anmäl ditt intresse till:

Lars-Olof Ryler

Tel: 076 76 11 055

Eller via e-post: styrelsen@brfhagaborg.se

Comments are closed.

Post Navigation