VIKTIG INFO. BRF. HAGABORG

Förråden vid husens entré är endast till för rollatorer och barnvagnar!

Plus enstaka utrustning som tillhör föreningen – sopkvast, snöskyffel etc, samt lager för papperspåsar till mat/sopsortering.

Allt annat kommer att forslas bort!

Anledningen till detta är dels för brandsäkerhet, utrymmesskäl, och rättvisefrågor.

Förråden är vare sig skräprum eller förvaringsutrymme för enskilda boendes tillhörigheter, med undantag för rollatorer och barnvagnar.

Om något i förrådet tillhör dig (utöver barnvagn/rollator) behöver du ta hand om det omgående, dock senast 22 oktober 2013.

Föreningen ansvarar ej för bortforslat gods från ovanstående förråd efter den 22 oktober 2013. Gäller samtliga hus, Tolvmansgatan 1-39.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Comments are closed.

Post Navigation