Vi har nu satt upp nya fina tavlor med namn- våningsregister i alla trapphus.

Kontrollera gärna att ditt namn, lägenhetsnummer (LGH.NR) och skatteverksnummer (SKV.NR) är korrekt och hör av dig till vicevärden om det är något som ska ändras.

LGH.NR är HSB’s och föreningens numrering för varje lägenhet från 1-286

På senare år har Skatteverket tillkommit med numrering som används av myndigheter, SOS och Posten mfl.

Comments are closed.

Post Navigation