Måndag den 11 april, kl. 08.00-16.00

HSB är tacksamma om samtliga fordon flyttas från parkeringsplatserna under aviserad tidpunkt.

Arbetet kommer att orsaka mycket damm, vilket kan vara skäl nog att flytta sitt fordon.

HSB beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra.

Comments are closed.

Post Navigation