Tackar alla för ett mycket bra årsmöte!

Kul att så många kunde komma, och jätte trevligt med engagerade medlemmar!

Välkomnar de nyinvalda representanterna i styrelsen; Inger Linderoth, Eva Eriksson och Peter Grahn

Ett stort tack för styrelsearbetet till de som avgått; Jan Ekelund, Lars-Olof Ryler och Annica Löfdahl Hultman. Ni har gjort ett fantastiskt jobb!

Vill även rikta ett stort tack till valberedningen och det arbete ni lagt ner under året, ni gör också ett enastående jobb!

Jag har nu uppdaterat sidan Styrelsen med de nya posterna.

Det justerade protokollet från årsstämman finns att tillgå för våra medlemmar senast den 9 juni 2016, på vicevärdskontoret.

Comments are closed.

Post Navigation