En inventering av kommande arbeten på takterrasserna kommer att ske tisdag den 21 juni med start kl 09:00.

Om ni inte är hemma använder vi huvudnyckel. Har ni bytt lås och inte är hemma under dagen, lämnar ni en nyckel till vicevärden eller Sören Bergström. Kom ihåg att inte låsa med eventuellt extralås. Originallåsets nyckel är märkt med 329DT.

I samband med arbetet på terrasserna kan ni få hjälp med vissa ombyggnader eller utbyggnader av er terrass,  nytt tak, utbyggt räcke, inglasning och el/lampor. Extra arbeten bekostar ni själva, men det är en fördel att det utförs i samband med övrigt arbete.

Comments are closed.

Post Navigation